Garantiordning

Vi er medlem af Danske Malermestre. Det betyder, at du som kunde hos os er omfattet af Danske Malermestres Garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til dine forventninger, har du mulighed for at indbringe sagen for Danske Malermestres Garantiordning. Garantiordningen udnævner da en uvildig syns – og skønsmand, der vurderer arbejdet. Får du medhold i din klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger for dig.

Det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre. Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen dig vished for, at problemerne altid bliver løst

Dækker udgifter op til 100.000 kr.

Lever arbejdet ikke op til de gældende krav, så dækker garantiordningen udbedringsomkostninger på op til 100.000 kroner.

Danske Malermestre - din garanti for veludført malerarbejde

Vi er medlem af Danske Malermestre, hvilket sikrer, at du som kunde er indbefattet af garantiordningen.

Hvem er dækket af garantiordningen?

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

– Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.
– Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.

– Boligforeninger i boligudlejnings-, andelsbolig- og ejerlejlighedsejendomme, der får udført fællesarbejde, når foreningen højst omfatter 10 boliger.​
– Erhvervsdrivende, der for egen regning får udført malerarbejde i erhvervslokaler, der benyttes af den erhvervsdrivende selv.

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

Vi kommer gerne med et uforpligtende tilbud, inden vi påbegynder opgaven.

​Ring til os allerede i dag på telefon 20 21 15 49, eller skriv en e-mail til info@vestbirkmaler.dk.